top of page
  • Ksenia Porianou

La ungdom styre en pengesum. Det kalles et deltagende budsjett


Øremerking. La ungdommen få bestemme over deler av pengesekken. FOTO: Faksimile FB/Terje Antonsen

Hva om Fredrikstad kommune alltid kunne sette av en viss pengesum som ungdom kan være med å bestemme hva skal gå til? Dette blir kalt et deltagende budsjett.


Vi har mange suksesshistorier i byen vår. En av dem er historien om Trosvik lekeplass som har en egen zip-line. Tidligere hadde ikke lekeplassen på Trosvik vært så mye i bruk. For å gjøre den mer populær, ble innbyggerne involvert. Det ble laget ulike alternativer som innbyggere helt nede i 5-årsalderen kunne stemme på. Vinnerforslaget er det vi ser i dag. Grunnen til at den er godt besøkt er enkel: De som skulle bruke lekeplassen fikk bestemme hvordan den skulle utformes.


Skateparken er et annet eksempel. Der ble ungdommer involvert før man satte i gang arbeidet. Saken i avisen ble illustrert av et ikonisk bilde av ordføreren som ble hoppet over av en skater. Suksessen til skateparken er et resultat av at ungdommene nettopp ikke ble hoppet over.


Hvordan står det til for ungdom i Fredrikstad? Ifølge ungdataundersøkelsen fra 2019 sier 72 prosent av ungdommene at de er fornøyde med lokalmiljøet, noe som er bedre enn landsgjennomsnittet på 68 prosent. Ifølge samme undersøkelse opplever hele 68 prosent av ungdommene at kulturtilbudet i Fredrikstad er bra, mot et landsgjennomsnitt på 57 prosent. Det er gode nyheter at vi ligger godt an, men er det grunn til å være fornøyd når det fortsatt er så mye å gå på? Hva om målet er å gjøre Fredrikstad til Norges beste by for ungdom, hvordan kunne man da gått frem?

Vi anbefaler at Fredrikstad kommune alltid setter av en viss pengesum som ungdom kan være med på å bestemme hva skal gå til. Dette blir kalt et deltagende budsjett. Det var det som skjedde med Trosvik lekeplass og med skateparken. Da var det satt av penger til det. Men det er ikke en fast struktur.


Vi tar til orde for at det hvert år skal settes av en viss prosent av driftsbudsjettet til tiltak og tilbud som ungdommer kan være med å påvirke, og stemme over. Vi oppfordrer deg til å gå inn på https://minsak.no/sak/2225 og underskrive, slik at denne saken kan bli fremmet for kommunestyret. Får vi 300 underskrifter, blir det tatt opp i bystyret, da kan det bli en realitet.


Dette innlegget er også publisert hos Fredriksstad Blad.

37 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page